一些常用的瑞典文缩写

bl.a=bland annat
a.v.s=det will säga
m.m=med mera
o.s.v=ochpå vidare
p.g.a=på grund av
m.fl=med fleara
t.o.m=till och med
fr.o.m=från och med
s.k= så kallas