241 Già néo đứt dây 物极必反
242 Giả ngây giả ngô 装疯卖傻; 装聋作痴
243 Già trái non hạt (già dái non hột); miệng hùm gan sứa;miệng cọp gan thỏ 外强中干;色厉内荏
244 Giả vờ giả vịt 无病呻吟
245 Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh 老鼠过街、人人喊打
246 Giận cá chém thớt 迁怒于人; 睡不着觉怪床歪
247 Giật đầu cá, vá đầu tôm 东拼西凑;挖肉补疮
248 Giấu đầu hở đuôi ( lòi đuôi) 藏头露尾;狐狸尾巴;欲盖弥彰
249 Giậu đổ bìm leo 投井下石
250 Giấu như mèo giấu cứt 守口如瓶
251 Giấu voi đụn rạ (giấu đầu hở đuôi) 欲盖弥彰
252 Giấy trắng mực đen 白纸黑字
253 Gieo nhân nào, gặp quả ấy 种瓜得瓜、种豆得豆
254 Giết người như ngóe 草菅人命(caojian renming)
255 Gió chiều nào che chiều ấy 风派人物
256 Giơ đầu chịu báng 替死鬼
257 Giở đi mắc núi, giở về mắc sông (tiến thoái lưỡng nan) 进退两难;进退维谷
258 Há miệng chờ sung, ôm cây đợi thỏ 守株待兔
259 Há miệng mắc quai 吃人家的嘴短,拿人家的手软:有口难言,有口难分;
260 Hai năm rõ mười 不言而喻

点击查看更多此系列文章>>