541 Thua keo này, ta bày keo khác 一计不成、又生一记; 东山再起
542 Thua trời một vạn không bằng thua bạn một ly 不甘落后 (后人)
543 Thuận mua vừa bán 公买公卖
544 Thùng rỗng kêu to 雷声大、雨点小
545 Thuốc đắng dã tật, nói thật mất lòng 良药苦口、忠言逆耳
546 Thuyền theo lái, gái theo chồng 嫁鸡随鸡,嫁狗随狗
547 Thượng cẳng tay, hạ cẳng chân 拳打脚踢、拳足交加
548 Thượng vàng hạ cám 杂七杂八
549 Trà dư tửu hậu 茶余饭后
550 Trạng chết chúa cũng băng hà (cá chết lưới rách) 鱼死网破
551 Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa 避坑落井;避雨跳下河里;才脱了阎王;又撞着小鬼
552 Trăm bó đuốc cũng được con ếch 千虑一得
553 Trăm hay không bằng tay quen 习惯成自然
554 Trăm khoanh vẫn khoanh một đốm 万变不离其宗
555 Trăm nghe không bằng một thấy 百闻不如一见
556 Trăm sông đổ cả ra biển 百川归海
557 Trăm voi không được bát xáo 轻诺寡信;过甚其辞
558 Trăng đến rằm trăng tròn 水到渠成
559 Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết 两牛相斗蚊蝇遭殃
560 Trèo cao ngã đau 扒得高跌得重

点击查看更多此系列文章>>